Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych


Regulaminy i zarządzenia

Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą nr 1/XII/2022 Zarządu z dnia 21 grudnia 2022r.
dokument

Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań stanowiących własność
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie zgodny z Uchwałą 6/IX/2018 Zarządu ZGM „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie z dnia 25.09.2018r.

dokument

Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań stanowiących własność
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie zgodny z Uchwałą 15/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGM „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie z dnia 28.12.2009r.

dokument

Regulamin porządku domowego
dokument w formacie .doc
dokument w formacie .pdf

Zasady rozliczania wody i odprowadzania ścieków oraz warunki montażu i eksploatacji wodomierzy indywidualnych dla użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie (załącznik do uchwały nr 89/2013 Zarządu ZGM TBS Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2013r.)
dokument

Regulamin rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w budynkach, w których lokale mieszkalne nie posiadają indywidualnego opomiarowania
dokument

Regulamin rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania w budynkach, w których lokale są wyposażone w podzielniki kosztów lub podliczniki ciepła
dokument
dokument – Regulamin obowiązuje od 01 Października 2016


Dokumenty dla wykonawców poza trybem zamówień publicznych

Oświadczenie
dokument w formacie .doc
dokument w formacie .pdf

Regulaminy konkursów
Rzetelny Lokator
Wspólny dom – Wspólna sprawa

 9,818 wyświetleń,  1 dzisiaj