Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zasady przydziału mieszkań

Kryteria i tryb przyznawania mieszkań określa „Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego mogą być składane w terminach podanych przez Spółkę do publicznej wiadomości.


Uwaga ! Wyklucza się możliwość elektronicznego przekazania wniosku z uwagi
na potrzebę sprawdzenia przez pracownika Spółki, danych osobowych wnioskodawcy
oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
W związku z tym druki należy pobrać w pokoju nr 3 siedziby Zarządu Spółki
przy ul. POW 24, a zamieszczone wzory mają charakter wyłącznie informacyjny.