Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacje ogólne

Biuro Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS realizuje procedurę dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych uwzględniając osobiste wymagania i potrzeby interesantów oraz co najważniejsze ich możliwości finansowe.
Celem Biura Obsługi Interesanta jest stworzenie możliwości efektywnego porozumienia pomiędzy stronami deklarującymi chęć zamiany lokalu, a także:
– poprawa ogólnych warunków mieszkaniowych oraz sytuacji życiowej mieszkańców lokali gminnych,
– dostosowanie lokalu po względem wielkości, standardu oraz wysokości opłat,
– pomoc przy całkowitej spłacie zadłużenia zajmowanego lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą gotowym spłacić obecne zadłużenie,
– redukcja liczby dłużników,
– redukcja liczby osób, które oczekują na lokal socjalny,
– stworzenie możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy osobom zajmującym obecnie zbyt duże lokale.
 
Strony ubiegające się o zamianę lokalu winny złożyć odpowiednie wnioski w Urzędzie Miasta Częstochowy.
Szczegółowe informacje związane z procedurą zamiany mieszkań oraz wzory odpowiednich dokumentów zamieszczone zostały w Karcie informacyjnej dostępnej pod adresem:
http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=BGLK011
 
O dobrowolną zamianę lokalu mogą ubiegać się najemcy gminnych lokali mieszkalnych, najemcy innych zasobów,  właściciele lokali mieszkalnych oraz osoby zadłużone wobec których prowadzona jest procedura windykacyjna.
W przypadku zamiany pomiędzy lokatorami mieszkań komunalnych, a lokatorami innych zasobów wymagana jest pisemna zgoda dysponenta lokalu.

Koniecznym warunkiem do spełnienia przy zamianie lokali mieszkalnych jest to, aby jeden z zamienianych lokali był własnością gminy miasta Częstochowy.