Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Struktura organizacyjna

1. Oddziały Eksploatacji
– Oddział Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105
– Oddział Eksploatacji przy ul. Niepodległości 27
– Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26
– Oddział Eksploatacji przy ul. Tuwima 6
– Oddział Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26

2. Ważniejsze działy i stanowiska, których miejscem urzędowania jest siedziba
Zarządu Spółki w Częstochowie przy ul. P.O.W. 24:

– Biuro Obsługi Zarządu
– Sekcja ds Kadrowo-Płacowych
– Biuro Obsługi Prawnej
– Biuro Zamiany Mieszkań i Windykacji
– Dział ds Remontów
– Dział ds Centralnego Ogrzewania
– Dział Eksploatacji
– Koordynator ds Rachunkowości Wspólnot Mieszkaniowych
– Dział ds Rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych
– Specjalista ds Inwestycyjnych Wspólnot Mieszkaniowych i ds Systemu Zarządzania Jakością
– Dział Finansowo-Księgowy