Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja e-BOK

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z instrukcją utworzenia konta eBOK.  Wniosek można złożyć na kilka sposobów.1. Jeżeli jesteś posiadaczem/posiadaczką profilu zaufanego wniosek o założenie konta w eBOK można przez stronę www.epuap.gov.pl

Po zalogowaniu się do ePUAP należy wyszukać właściwy wniosek, którego pełna nazwa brzmi:

„Założenie i udostępnienie indywidualnego konta w Systemie E-BOK ZGM TBS Sp. z o.o. w Częstochowie”

Wniosek dostępny jest w formacie .pdf.  Wypełniony i podpisany elektronicznie profilem zaufanym wniosek, prosimy o przesłanie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP za pomocą funkcji: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Pełna nazwa ZGM „TBS” w ePUAP to:
„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”2. Wniosek o założenie konta w eBOK można wysłać również w formie elektronicznej.
Wniosek e-BOK PDF
Wniosek e-BOK DOC
Wypełniony i podpisany elektronicznie profilem zaufanym wniosek, prosimy o przesłanie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP za pomocą funkcji: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

Pełna nazwa ZGM „TBS” w ePUAP to:

„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

3. Aby utworzyć konto bez posiadania profilu zaufanego należy wypełnić i podpisać wniosek oraz dostarczyć go do właściwego oddziału eksploatacji ZGM TBS.

Wniosek e-BOK PDF
Wniosek e-BOK DOC