Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacje o spółce

 

Spółka : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby : Polska
Adres : 42-200 Częstochowa, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
REGON : 151405607
NIP : 573-23-01-100
Sąd Rejestrowy : Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Rejtana 6 , 42-207 Częstochowa
Nr KRS : 0000131961
Kapitał zakładowy : 14 109 500 zł
Konto bankowe : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
I Oddział w Częstochowie
88 1020 1664 0000 3002 0127 3549
Telefony : 34-368-24-61 – centrala
34-368-24-99 – sekretariat
34-365-12-90 – fax
www : www.zgm-tbs.czest.pl
e-mail : sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
BIP: http://zgmtbs.bip.czestochowa.pl

Jednoosobowym Wspólnikiem jest Gmina Miasto Częstochowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Częstochowy