Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

SENIORZE, CZY MASZ JUŻ SWÓJ ABS?

 

Poniższe abecadło powstało po to, by lepiej chronić zdrowie i życie częstochowskich seniorów. Zawiera ono szereg cennych rad, które mogą się przydać w różnych sytuacjach: w domu, banku, szpitalu, na ulicy, podczas rozmowy telefonicznej i w trakcie wyjazdów wakacyjnych. Dodatkowo w „Abecadle Bezpieczeństwa Seniora” znaleźć można informacje o miejskich programach realizowanych dla seniorów oraz możliwościach, które są dostępne w Częstochowie dla osób starszych.
Seniorze, przeczytaj uważnie tę książeczkę, zapamiętaj zawarte w niej informacje i podziel się wiedzą z innymi starszymi osobami.

Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

 
• Broszura Abecadło Bezpieczeństwa Seniora