Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Konkurs

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Prezydent Miasta Częstochowy
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
oraz
Prezes Zarządu ZGM TBS sp. z o.o. w Częstochowie
PAWEŁ KONIECZNY

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSACH:
„RZETELNY LOKATOR” i „WSPÓLNY DOM – WSPÓLNA SPRAWA”

Tegoroczna edycja konkursu polega na przygotowaniu opowiadania na temat:
„Dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich, bo…”.

KONKURS „RZETELNY LOKATOR”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest w szczególności posiadanie statusu najemcy lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Częstochowa lub Spółki, niezaleganie w uiszczaniu opłat czynszowych (według stanu na dzień 31.12.2023 r.), dokonanie rejestracji w konkursie oraz wykonanie zadania konkursowego. Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich, w przypadku wyrażenia zgody przez właściwego przedstawiciela ustawowego.

• Regulamin konkursu „Rzetelny lokator” 2024

Weź udział w konkursie już teraz!

  ZADANIE KONKURSOWE „RZETELNY LOKATOR” 2024
  (wykonane zadanie powinno obejmować ok. 100 słów, musi zostać sporządzone w języku polskim oraz stanowić tekst, którego autorem jest Uczestnik konkursu i do którego Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie).  KONKURS „WSPÓLNY DOM – WSPÓLNA SPRAWA”

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest w szczególności posiadanie statusu właściciela lokalu znajdującego się w nieruchomości będącej w zarządzie ZGM TBS Sp. z o.o. lub osoby zamieszkującej wspólnie z tymże właścicielem, dokonanie rejestracji w konkursie oraz wykonanie zadania konkursowego. Spółka przewiduje możliwość uczestnictwa w konkursie osób niepełnoletnich, pod warunkiem wyrażenia zgody przez właściwego przedstawiciela ustawowego.

  • Regulamin konkursu „Wspólny dom – Wspólna sprawa” 2024

  Weź udział w konkursie już teraz!

   ZADANIE KONKURSOWE „WSPÓLNY DOM - WSPÓLNA SPRAWA” 2024
   (wykonane zadanie powinno obejmować ok. 100 słów, musi zostać sporządzone w języku polskim oraz stanowić tekst, którego autorem jest Uczestnik konkursu i do którego Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie).   W przypadku wyrażenia chęci zgłoszenia udziału w konkursie w formie papierowej prosimy o złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w siedzibie Spółki lub w Oddziałach Eksploatacji, bądź przesłanie korespondencyjnie na adres:
   ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-217 Częstochowa, najpóźniej do dnia 14 marca 2024 r.

   • Regulamin i karta zgłoszenia konkursu „Rzetelny lokator 2024”
   • Regulamin i karta zgłoszenia konkursu „Wspólny dom – Wspólna sprawa 2024”

   Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 marca 2024 r. podczas uroczystej gali.

    947 wyświetleń,  5 dzisiaj