Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zamiana lokalu mieszkalnego

W celu ubiegania się o dobrowolną zamianę lokalu mieszkalnego sam zainteresowany jest obowiązany zgłosić swój dotychczasowy lokal mieszkalny w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, pokój 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Na tej podstawie Biuro Obsługi Interesanta prowadzi bazę danych lokali do zamiany, która jest dostępna również w formie internetowej Wyszukiwarki Zamiany Mieszkań

Strony występujące o zamianę winny złożyć wypełnione wnioski w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy.

Odpowiedź na wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego udzielona jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Biuro Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie nie jest pośrednikiem zamiany mieszkań, a jedynie ułatwia kontakt obu stronom chcącym zamienić swoje mieszkania.

Z wyżej wymienionego zapisu wynika, że Biuro Obsługi Interesanta Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ustalenia, jakich dokonali między sobą kontrahenci oraz ewentualne szkody wynikłe z tych ustaleń.

Wszystkie czynności związane z zamianą lokalu mieszkalnego prowadzone przez Biuro Obsługi Interesanta są dokonywanie bezpłatnie.