Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5c9137f-bc58-42e3-b1e6-f585cbd180d9

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-d5c9137f-bc58-42e3-b1e6-f585cbd180d9

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.18.2024

 27 wyświetleń,  4 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i wewnętrznej instalacji c.w.u. wraz z węzłem cieplnym wymiennikowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bardowskiego 23

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i wewnętrznej instalacji c.w.u. wraz z węzłem cieplnym wymiennikowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bardowskiego 23 w Częstochowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fea8dda8-3860-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-fea8dda8-3860-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.21.2024

 45 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 44

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 44 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik

Dodano: 02.07.2024
Zmiana treści zaproszenia
Załącznik nr 5 – po zmianie – obmiar

 73 wyświetleń,  9 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7ac4699-345b-11ef-acf6-4e696a6d8c25

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e7ac4699-345b-11ef-acf6-4e696a6d8c25

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.19.2024

 53 wyświetleń,  3 dzisiaj

Zaproszenie – Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapów klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kontkiewicza 11

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapów klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kontkiewicza 11 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 5

Dodano: 02.07.2024
Zmiana treści zaproszenia
Załącznik nr 5 – po zmianie – obmiar

 52 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 Wspólnoty Mieszkaniowe z Oddziałów Eksploatacji nr I, III, VI, Zadanie Nr 2 Wspólnoty Mieszkaniowe z Oddziałów Eksploatacji II, IV, V. Sezon 2024/2025 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 Wspólnoty Mieszkaniowe z Oddziałów Eksploatacji nr I, III, VI, Zadanie Nr 2 Wspólnoty Mieszkaniowe z Oddziałów Eksploatacji II, IV, V. Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 04.07.2024
Wyniki

 81 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie projektu i robót dotyczących wydzielenia z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania odrębnego opomiarowanego obiegu grzewczego dla lokalu użytkowegow budynku mieszkalno–użytkowym przy al. NMP 63 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu i robót dotyczących wydzielenia z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania odrębnego opomiarowanego obiegu grzewczego dla lokalu użytkowego w budynku mieszkalno–użytkowym przy al. NMP 63 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 28.06.2024
Wyniki

 61 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 (oddziały I, III, VI), Zadanie Nr 2 (oddziały II, IV, V). Sezon 2024/2025 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 (oddziały I, III, VI), Zadanie Nr 2 (oddziały II, IV, V). Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 02.07.2024
Wyniki

 65 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie projektu i robót dotyczących wydzielenia z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania odrębnych opomiarowanych obiegów grzewczych dla poszczególnych lokali użytkowych w budynku mieszkalno–użytkowym przy ul. Nowowiejskiego 15 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu i robót dotyczących wydzielenia z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania odrębnych opomiarowanych obiegów grzewczych dla poszczególnych lokali użytkowych w budynku mieszkalno–użytkowym przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 25.06.2024
Zmiana treści zaproszenia do składania ofet

Dodano: 04.07.2024
Wyniki

 65 wyświetleń,  2 dzisiaj