Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remont elewacji oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek 21 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont elewacji oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek 21 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98a9889d-fd5c-11ee-885b-8267c0608453

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-98a9889d-fd5c-11ee-885b-8267c0608453

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.15.2024

 16 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Wymiana pieców węglowych w gminnych lokalach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana pieców węglowych w gminnych lokalach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Dodano: 19.04.2024
Wyniki

 74 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e7b9deb3-f579-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e7b9deb3-f579-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.13.2024

 158 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 48 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”B”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 48 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”B”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1f770b0-f30c-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-c1f770b0-f30c-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.14.2024

 80 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach stanowiących zasób komunalny

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2251d388-f18b-11ee-b016-82aaee56c84c

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-2251d388-f18b-11ee-b016-82aaee56c84c

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.12.2024

 60 wyświetleń,  2 dzisiaj