Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Roboty remontowe i konserwacyjne schodów w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty remontowe i konserwacyjne schodów w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7

Dodano: 06.03.2023
Wyniki

 76 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek 21 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4

Dodano: 02.03.2023
Wyniki

 77 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiego – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 21.03.2023
Wyniki

 99 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego dachu i pokrycia dachowego wraz z programem naprawczym i kosztorysem inwestorskim dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 33c

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego dachu i pokrycia dachowego wraz z programem naprawczym i kosztorysem inwestorskim dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 33c w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 110 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-98eae034-a6be-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.6.2023

 83 wyświetleń