Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów na budynkach zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4dad58a-223d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-c4dad58a-223d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.17.2024

 64 wyświetleń

Zaproszenie – Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy wewnętrznych instalacji gazowych oraz wykonania wewnętrznych indywidualnych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w mieszkaniach nr 2, 4, 11, 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 82 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbudowy wewnętrznych instalacji gazowych oraz wykonania wewnętrznych indywidualnych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w mieszkaniach nr 2, 4, 11, 14 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 82 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 17.06.2024
Wyniki

 51 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie naprawy elewacji na ścianach wschodnich i południowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łukasińskiego 77 i 77

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie naprawy elewacji na ścianach wschodnich i południowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łukasińskiego 77 i 77.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 5

 85 wyświetleń

Zaproszenie – Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załączniki od nr 6.1 do nr 6.6
Załącznik nr 7

Dodano: 24.05.2024
Wyniki

 105 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty dachów na budynkach zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów na budynkach zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52e27a84-0d00-11ef-9b7e-467806a93518

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-52e27a84-0d00-11ef-9b7e-467806a93518

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.16.2024

 114 wyświetleń

Zaproszenie – Remonty klatek schodowych i przybudówki na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty klatek schodowych i przybudówki na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 6.1
Załącznik nr 6.2
Załącznik nr 6.3
Załącznik nr 6.4
Załącznik nr 6.5
Załącznik nr 7

Dodano: 28.05.2024
Wyniki

 139 wyświetleń