Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w części wspólnej budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w części wspólnej budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 5

Dodano: 18.09.2023
Wyniki

 88 wyświetleń,  2 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-38deb396-400f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.17.2023

 87 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz wewnętrznych instalacji c.o. w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich lokalach budynku przy ul. Warszawskiej 36 w Częstochowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-822db7ea-4321-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.20.2023

 70 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24. 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-6d74419b-400a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.18.2023

 64 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie projektu koncepcyjnego utwardzenia terenu i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu betonowymi płytami ażurowymi pod miejsca postoju samochodów na terenie zieleni przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 5 – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu koncepcyjnego utwardzenia terenu i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu betonowymi płytami ażurowymi pod miejsca postoju samochodów na terenie zieleni przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 5 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 4

Dodano: 25.08.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu

 55 wyświetleń