Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja – Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 31 stycznia 2024 roku wnioski i oferty partycypacyjne na mieszkania stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie w nowo budowanym budynku przy ul. Łódzkiej w dzielnicy Parkitka.

Informacja

 303 wyświetleń

Informacja – Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 31 stycznia 2024 roku wnioski i oferty partycypacyjne na mieszkania stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie w nowo budowanym budynku przy ul. Łódzkiej w dzielnicy Parkitka.

Informacja

 1,528 wyświetleń

Konkurs na najlepszego dzielnicowego Częstochowy

15 stycznia br. ruszył konkurs na „Najlepszego dzielnicowego Częstochowy”. Konkurs organizowany jest przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie i ZGM TBS w Częstochowie pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i trwa do 31 stycznia 2024 r. Jego celem jest wyłonienie dzielnicowego, który w ocenie mieszkańców Częstochowy najlepiej wypełnia służbowe obowiązki. W załączeniu lista 20-tu dzielnicowych biorących udział w konkursie.

Konkurs „Najlepszy dzielnicowy Częstochowy”

 348 wyświetleń

Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2023 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z dnia 29.12.2023r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2023
Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
z dnia 29.12.2023r.

w sprawie : dnia wolnego za święto 6 stycznia 2024 r. art. 130 § 2 Kodeksu pracy

§1
Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2) każde święto występujące w okresie rozliczeniowym przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Zgodnie z powyższym w zamian za 6 stycznia 2024 r. ustalam dzień wolny od pracy : 5 stycznia 2024 r.

§2
Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialnymi czynię kierowników jednostek organizacyjnych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 172 wyświetleń