Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza:
Stefan Nowak – Przewodniczący
Mariusz Sikora – Zastępca Przewodniczącego
Artur Wróbel – Sekretarz
Marta Żurek
Piotr Krzyżkiewicz

Zarząd Spółki:
Paweł Konieczny – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
Sebastian Rozpondek – Członek Zarząd
Damian Lewandowski – Członek Zarządu