Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

STOP NIELEGALNEMU GRAFFITI

 

 STOP NIELEGALNEMU GRAFFITI

Czas powiedzieć „dość” wandalom i ich obraźliwym rysunkom na miejskich elewacjach – to główne przesłanie akcji edukacyjnej pod hasłem „Stop nielegalnemu graffiti”, prowadzonej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie.  W ramach kampanii powstał między innymi spot filmowy z udziałem Tomasza Sętowskiego i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych. W zasobach ZGM TBS pojawiły się także nowe murale, których autorami są uczniowie „Plastyka”. Wszystko w ramach specjalnego porozumienia o współpracy ZGM TBS i Zespołu Szkół Plastycznych.

 Obraźliwe napisy i rysunki na murach niszczą nie tylko pozytywny wizerunek miasta, ale także są problemem natury materialnej, bo ogromne koszty naprawy zniszczonych elewacji budynków ponoszą mieszkańcy, w tym przypadku lokatorzy miejskich zasobów. Z uciążliwym zjawiskiem nielegalnego graffiti zmagają się zarządcy budynków i służby miejskie. Niestety, często bezskutecznie. Stąd pomysł akcji edukacyjnej dla lokatorów zasobów komunalnych i wszystkich mieszkańców miasta.

Kampania „Stop nielegalnemu graffiti” ma zwrócić uwagę na ten ogromny i kosztowny problem. Zaczęliśmy od edukacji w placówkach oświatowych. Pismo z wytycznymi i prośbami o interwencję trafiło już do dyrektorów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych. Problem nielegalnego graffiti poruszany jest w trakcie lekcji wychowawczych oraz podczas szkolnych wywiadówek z rodzicami uczniów. A to dopiero początek naszych edukacyjnych działań – opowiada Paweł Konieczny – prezes ZGM TBS w Częstochowie.

W ramach akcji powstał spot filmowy. Do udziału w nim zaangażowano Tomasza Sętowskiego, artystę znanego nie tylko w Polsce. Przekonuje on, że warto oddać mury artystom, nie wandalom. Sam Sętowski jest dziś autorem wielu murali. Tylko w Częstochowie na Placu Biegańskiego można podziwiać jego „Wieżę Babel”. Dzieło to zostało również utrwalone w spocie promocyjnym  kampanii.

Oprócz tego do udziału w filmie ZGM TBS zaprosił społeczność Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. W roku szkolnym 2017/2018 w placówce ruszyła klasa o nowej specjalności – mural. Nic więc dziwnego, że szkoła mówi stop nielegalnym rysunkom i napisom na elewacjach bloków. Zamiast obraźliwych malowideł na blokach TBS pojawiły się prace autorstwa uczniów „Plastyka”.

Akcję „Stop nielegalnemu graffiti” ZGM TBS wspiera prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził akcję społeczną pod hasłem „Stop graffiti”, w ramach której w zasobach ZGM TBS dystrybuowano plakaty, a w lokalnych rozgłośniach radiowych emitowano spoty informacyjne. W ubiegłych latach skierowano także pisma do częstochowskich szkół. Akcja w dość krótkim czasie przyniosła wymierne efekty. Oprócz tego ZGM TBS wyznaczył nagrodę w wysokości 1000 złotych dla osób, które wskażą wandali. W 2015 roku w częstochowskiej Konduktorowni odbyły się warsztaty dla dzieci z dzielnicy Stare Miasto w ramach projektu realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” z udziałem artysty Jakuba Kiedrzynka. Pod okiem instruktora powstały wówczas legalne „dzieła” na wyznaczonych przez miejską spółkę murach.