Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 6.1
Załącznik nr 6.2
Załącznik nr 6.3
Załącznik nr 6.4
Załącznik nr 6.5
Załącznik nr 6.6
Załącznik nr 6.7
Załącznik nr 6.8
Załącznik nr 6.9
Załącznik nr 7

Dodano: 17.03.2023
Wyniki

 62 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Klamrowanie i naprawa murów konstrukcyjnych wraz z wymianą stropu w lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku przy al. Wolności 29

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Klamrowanie i naprawa murów konstrukcyjnych wraz z wymianą stropu w lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku przy al. Wolności 29 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7
Załącznik nr 4
Załącznik nr 7

 60 wyświetleń

Zaproszenie – Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 6.1
Załącznik nr 6.2
Załącznik nr 6.3
Załącznik nr 6.4
Załącznik nr 7

Dodano: 10.03.2022
Wyniki

 144 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – „Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-aae6dda6-a393-11ed-9236-36fed59ea7dd

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.5.2023

 79 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 2×55 kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Biurowa 1 w Częstochowie”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 2×55 kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Biurowa 1 w Częstochowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e6ddbf5a-9c8c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.3.2023

 53 wyświetleń

Zaproszenie – Roboty remontowe i konserwacyjne schodów w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty remontowe i konserwacyjne schodów w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7

Dodano: 06.03.2023
Wyniki

 74 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stary Rynek 21 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4

Dodano: 02.03.2023
Wyniki

 75 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiego – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 21.03.2023
Wyniki

 96 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego dachu i pokrycia dachowego wraz z programem naprawczym i kosztorysem inwestorskim dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 33c

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego dachu i pokrycia dachowego wraz z programem naprawczym i kosztorysem inwestorskim dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 33c w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 106 wyświetleń