Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Budowa parkingu na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego 10 w Częstochowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa parkingu na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego 10 w Częstochowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 6a

 5 wyświetleń,  5 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ul. Dekabrystów 83 w Częstochowie stanowiącego zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie termomodernizacji docieplenia ścian budynku użytkowego przy ul. Dekabrystów 83 w Częstochowie stanowiącego zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 6

 12 wyświetleń,  5 dzisiaj

Zaproszenie – Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h – 14 szt., w budynku przy ul. Racławickiej 5 zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” W Częstochowie Sp. z o.o. wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m³/h – 14 szt., w budynku przy ul. Racławickiej 5 zarządzanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” W Częstochowie Sp. z o.o. wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 18 wyświetleń

Zaproszenie – Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ossolińskiego 5, 7, 9, 11, ul. Kontkiewicza 4B oraz ul. Herberta 1, 3, 5 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ossolińskiego 5, 7, 9, 11, ul. Kontkiewicza 4B oraz ul. Herberta 1, 3, 5 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 21.09.2023
Wyniki

 50 wyświetleń,  3 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Oddział Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 21.09.2023
Wyniki

 50 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie projektu koncepcyjnego utwardzenia terenu i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu betonowymi płytami ażurowymi pod miejsca postoju samochodów na terenie zieleni przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu koncepcyjnego utwardzenia terenu i wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu betonowymi płytami ażurowymi pod miejsca postoju samochodów na terenie zieleni przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kuncewiczowej 5 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 4

Dodano: 18.09.2023
Unieważnienie

 33 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa linii kablowej 1 kV dla zasilania placu budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łódzkiej w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 8

Dodano: 21.09.2023
Wyniki

 54 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-06a7cd3b-430d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.19.2023

 100 wyświetleń,  2 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w części wspólnej budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w części wspólnej budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 5

Dodano: 18.09.2023
Wyniki

 88 wyświetleń,  2 dzisiaj