Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 (oddziały I, III, VI), Zadanie Nr 2 (oddziały II, IV, V). Sezon 2024/2025

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. wraz z usuwaniem awarii w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Zadanie Nr 1 (oddziały I, III, VI), Zadanie Nr 2 (oddziały II, IV, V). Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 3 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie projektu i robót dotyczących wydzielenia z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania odrębnych opomiarowanych obiegów grzewczych dla poszczególnych lokali użytkowych w budynku mieszkalno–użytkowym przy ul. Nowowiejskiego 15

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie projektu i robót dotyczących wydzielenia z istniejącej instalacji centralnego ogrzewania odrębnych opomiarowanych obiegów grzewczych dla poszczególnych lokali użytkowych w budynku mieszkalno–użytkowym przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 4 wyświetleń

Zaproszenie – Świadczenie bieżących usług serwisowo – konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez ZGM „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. Sezon 2024/2025

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Świadczenie bieżących usług serwisowo – konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych i olejowych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez ZGM „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 5 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Świadczenie bieżących usług serwisowo – konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. Sezon 2024/2025

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Świadczenie bieżących usług serwisowo – konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 5 wyświetleń

Zaproszenie – Bieżąca konserwacja węzłów cieplnych typu „W” w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2024/2025

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Bieżąca konserwacja węzłów cieplnych typu „W” w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie. Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 11 wyświetleń

Zaproszenie – Bieżąca konserwacja węzłów cieplnych typu „W” w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o. o. w Częstochowie. Sezon 2024/2025

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Bieżąca konserwacja węzłów cieplnych typu „W” w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o. o. w Częstochowie. Sezon 2024/2025.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 10 wyświetleń

Zaproszenie – Naprawa płyty tarasowej polegającej na wykonaniu nowego wieńca żelbetowego i wymianie konstrukcji stropu Kleina na strop Teriva oraz wzmocnieniu nadproża w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowska 194

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Naprawa płyty tarasowej polegającej na wykonaniu nowego wieńca żelbetowego i wymianie konstrukcji stropu Kleina na strop Teriva oraz wzmocnieniu nadproża w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowska 194 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

 17 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów na budynkach zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4dad58a-223d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-c4dad58a-223d-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.17.2024

 64 wyświetleń