Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego dachu i pokrycia dachowego wraz z programem naprawczym i kosztorysem inwestorskim dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 33c – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy aktualnego stanu technicznego dachu i pokrycia dachowego wraz z programem naprawczym i kosztorysem inwestorskim dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bardowskiego 33c w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 22.05.2023
Zawiadomienie o unieważnieniu

 251 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-98eae034-a6be-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.6.2023

 196 wyświetleń

Zaproszenie – Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gwiezdnej 7- Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gwiezdnej 7 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b
Załącznik nr 5c
Załącznik nr 5d
Załącznik nr 6

Dodano: 03.03.2023
Wyniki

 169 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – „Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-fa632984-a133-11ed-9236-36fed59ea7dd

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.4.2023

 167 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej 30 w Częstochowie w ramach zadania „Zmiana źródła ogrzewania z węglowego na miejskie sieciowe c.o. wraz z przebudową lokali – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krakowskiej 30 w Częstochowie w ramach zadania „Zmiana źródła ogrzewania z węglowego na miejskie sieciowe c.o. wraz z przebudową lokali.

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 13.02.2023
Wyniki

 166 wyświetleń

Zaproszenie – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na działkach nr 48 i 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie” – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na działkach nr 48 i 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie”.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12

Dodano: 03.02.2023
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 09.02.2023
Wyniki

 287 wyświetleń