Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gaczkowskiego – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gaczkowskiego 14a w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 05.07.2023
Unieważnienie

 242 wyświetleń,  1 dzisiaj

Zaproszenie – Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych lokali użytkowych administrowanych przez Oddział Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych lokali użytkowych administrowanych przez Oddział Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami
Specyfikacja techniczna – załącznik nr 5

Dodano: 27.06.2023
Wyniki

 206 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty i naprawy chodników oraz dróg wjazdowych – roboty brukarskie na terenach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty i naprawy chodników oraz dróg wjazdowych – roboty brukarskie na terenach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-44ee9e85-0134-11ee-9355-06954b8c6cb9

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.12.2023

 171 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-9cb65bd3-eb24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.9.2023

 181 wyświetleń

Zaproszenie – Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 39 w Częstochowie na dźwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 39 w Częstochowie na dźwig osobowy ze sterowaniem mikroprocesorowym.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 02.06.2023
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 21.06.2023
Wyniki

 173 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remont i malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowej 1 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remont i malowanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowej 1 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-ab817cd7-f62b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.11.2023

 264 wyświetleń,  1 dzisiaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-7a1cc7f8-f479-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.10.2023

 225 wyświetleń