Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Boya-Żeleńskiego – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Boya-Żeleńskiego 15/17 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1, 2, 3, 4 i 7
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6 cz.1
Załącznik nr 6 cz.2
Załącznik nr 8

Dodano: 29.08.2023
Wyniki

 163 wyświetleń

Zaproszenie – Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pawiej 24/26 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne we wszystkich mieszkaniach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pawiej 24/26 w Częstochowie.

Zaproszenie wraz z załącznikami od nr 1, 2, 3, 4 i 7
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 8

Dodano: 21.04.2023
Wyniki

 186 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa oraz sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej wyremontowanych lokali.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-2412c183-d395-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.8.2023

 183 wyświetleń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-3cb0f6cd-bd7f-11ed-b311-9aae6ad31be8

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.7.2023

 174 wyświetleń

Zaproszenie – Wymiana stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych oraz drzwi wejściowych do klatek budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych oraz drzwi wejściowych do klatek budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

Dodano: 13.04.2023
Wyniki

 210 wyświetleń