Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Remonty dachów na budynkach zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów na budynkach zarządzanych i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52e27a84-0d00-11ef-9b7e-467806a93518

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-52e27a84-0d00-11ef-9b7e-467806a93518

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.16.2024

 115 wyświetleń,  1 dzisiaj