Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

ZAMIANA MIESZKAŃ

Biuro Zamiany Mieszkań ma na celu pomoc mieszkańcom naszego miasta przy zamianie lokali, uwzględniając ich osobiste wymagania, potrzeby oraz co najważniejsze możliwości finansowe.

Podstawowym celem pracy Biura Zamiany Mieszkań jest stworzenie możliwości efektywnego porozumienia pomiędzy stronami deklarującymi chęć zamiany lokalu, a także:
– poprawa ogólnych warunków mieszkaniowych oraz sytuacji życiowej mieszkańców lokali gminnych,
– dostosowanie lokalu po względem wielkości, standardu oraz wysokości opłat,
– pomoc przy częściowej lub całkowitej spłacie zadłużenia zajmowanego lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą gotowym spłacić obecne zadłużenie,
– redukcja liczby dłużników,
– redukcja liczby osób, które oczekują na lokal socjalny,
– stworzenie możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy osobom zajmującym obecnie zbyt duże lokale.

Aby zrealizować podstawowe cele Biuro Zamiany Mieszkań ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Częstochowy, Wspólnotami Mieszkaniowymi ZGM „TBS”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.
O zamianę lokalu może ubiegać się osoba, która:

* jest najemcą gminnego lokalu mieszkalnego,
* jest najemcą zadłużonego gminnego lokalu mieszkalnego,
* jest najemcą spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
* jest najemcą zadłużonego, spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
* jest właścicielem lokalu mieszkalnego,
* jest właścicielem zadłużonego lokalu mieszkalnego,
* ze względu na zadłużenie mieszkania otrzymała wypowiedzenie umowy najmu.

Koniecznym warunkiem do spełnienia przy zamianie lokali mieszkalnych jest to, aby jeden z zamienianych lokali był własnością gminy miasta Częstochowy.

 

W celu ubiegania się o zamianę lokalu sam zainteresowany jest obowiązany zgłosić swój dotychczasowy lokal mieszkalny do Biura Zamiany Mieszkań.
Na tej podstawie Biuro Zamiany Mieszkań prowadzi bazę danych lokali do zamiany, która w wersji elektronicznej już wkrótce będzie dostępna na stronie:

www.zgm-tbs.czest.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie

Komplet dokumentów Biuro Zamiany Mieszkań przekazuje do Urzędu Miasta Częstochowy celem wyrażenia zgody na zamianę przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Odpowiedź udzielana jest w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku o zamianę.

 

Biuro Zamiany Mieszkań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie nie jest pośrednikiem zamiany mieszkań, a jedynie ułatwia kontakt obu stronom chcącym zamienić swoje mieszkania.

Z wyżej wymienionego zapisu wynika, że Biuro Zamiany Mieszkań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ustalenia, jakich dokonali między sobą kontrahenci oraz ewentualne szkody wynikłe z tych ustaleń.

Wszystkie czynności związane z zamianą lokalu prowadzone przez Biuro Zamiany Mieszkań są dokonywanie bezpłatnie.