Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Poradnik klienta ZGM TBS

Regulamin porządku domowego


Najem lokali mieszkalnych stanowiących własność ZGM TBS

wnioski:
Wniosek o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa

załączniki:
Załącznik 1 – Zaświadczenie o zarobkach
Załącznik 2 – Zaświadczenie dla zarządcy
Załącznik 3 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Załącznik 4 – Oświadczenie (własna działalność)


Aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność ZGM TBS

wnioski:
Wniosek o aneks w związku ze śmiercią męża/żony
Wniosek o aneks w związku ze zmianą nazwiska


Partycypacja lokali mieszkalnych stanowiących własność ZGM TBS

wnioski:
Oferta partycypacyjna dla osoby fizycznej
Wniosek o najem mieszkania będącego własnością towarzystwa

załączniki:
Załącznik 1 – Zaświadczenie o zarobkach
Załącznik 2 – Zaświadczenie dla zarządcy
Załącznik 3 – Oświadczenie (własna działalność)
Załącznik 4 – Oświadczenie o odpowiedzialności karnej


Wynajem lokali użytkowych i garaży


Wykup mieszkań


Zamiana mieszkań

wnioski:
F-Km0181


Umieszczanie reklam

wnioski:
Wniosek o umieszczenie reklamy


Wspólnoty mieszkaniowe

wnioski:
Pełnomocnictwo do reprezentowania na zebraniach


Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach, w których lokale mieszkalne nie posiadają indywidualnego opomiarowania

wnioski:
Reklamacje dotyczące rozliczenia c.o. bez opomiarowania


Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach, w których lokale są wyposażone w podzielniki kosztów lub podliczniki ciepła

wnioski:
Reklamacje dotyczące rozliczenia c.o. z opomiarowaniem


Rozliczania opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie

wnioski:
Podanie (w przypadku uwag dotyczących rocznego rozliczenia)


Awarie

Odział Eksploatacji nr 1
Odział Eksploatacji nr 2
Odział Eksploatacji nr 3
Odział Eksploatacji nr 4
Odział Eksploatacji nr 5
Odział Eksploatacji nr 6


Usterki

Odział Eksploatacji nr 1
Odział Eksploatacji nr 2
Odział Eksploatacji nr 3
Odział Eksploatacji nr 4
Odział Eksploatacji nr 5
Odział Eksploatacji nr 6


Remonty

wnioski:
Wniosek na wykonanie prac remontowych
Wniosek na wykonanie prac remontowych (oddziały eksploatacji)


Skargi i wnioski

wnioski:
Formularz skargi/wniosku