Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i wewnętrznej instalacji c.w.u. wraz z węzłem cieplnym wymiennikowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bardowskiego 23

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i wewnętrznej instalacji c.w.u. wraz z węzłem cieplnym wymiennikowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bardowskiego 23 w Częstochowie.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fea8dda8-3860-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-fea8dda8-3860-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.21.2024

 45 wyświetleń,  2 dzisiaj