Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – Wymiana stolarki okiennej i balkonowej w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdae28ee-bf3a-11ee-9897-f6855eb846c0

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-bdae28ee-bf3a-11ee-9897-f6855eb846c0

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.4.2024

 87 wyświetleń,  1 dzisiaj