Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami
Załącznik nr 6.1
Załącznik nr 6.2
Załącznik nr 6.3
Załącznik nr 6.4
Załącznik nr 6.5
Załącznik nr 6.6
Załącznik nr 6.7
Załącznik nr 6.8
Załącznik nr 6.9
Załącznik nr 7

Dodano: 17.03.2023
Wyniki

 72 wyświetleń,  1 dzisiaj