Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy bez negocjacji – „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 2×55 kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Biurowa 1 w Częstochowie”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 2×55 kW oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kotłownię w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Biurowa 1 w Częstochowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.ezamowienia.gov.pl

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e6ddbf5a-9c8c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Znak sprawy/numer referencyjny: DTIZ.2611.3.2023

 54 wyświetleń,  1 dzisiaj