Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie zawiadamia o rozpoczęciu procedury kwalifikacji przyszłych najemców lokali,zgodnie z „Regulaminem kwalifikacji przyszłych najemców i zasad wynajmowania mieszkań, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”

Ogłoszenie 15.03.2016

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 12 lutego 2016r. oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie.

Informacja 19.02.2016

Ogłoszenie – Konkurs „Rzetelny Lokator”

obrazek obrazek

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Sp. z o.o. w okresie od dnia 26.01.2016 r. do 15.04.2016 r.
przeprowadza Konkurs pod nazwą „Rzetelny Lokator” dla najemców lokali
mieszkalnych i socjalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Częstochowa
oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szczegóły konkursu zawiera załączony
regulamin.

Regulamin Konkursu „Rzetelny Lokator”
Czytaj dalej