Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

27-06-2017 – Przetarg – Remonty elewacji na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty elewacji na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

Dodano: 14.07.2017
informacje z otwarcia ofert

Dodano: 11.08.2017
Wyniki

 154 wyświetleń

24-02-2017 – Zaproszenie – Wykonanie zagospodarowania terenu przynależnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Próchnika 5 – unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie zagospodarowania terenu przynależnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Próchnika 5 w Częstochowie

Zaproszenie do składania ofert
Załączniki numery od 1 do 4
Załącznik numer 5
Załącznik numer 6

Dodano: 26.04.2017
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 157 wyświetleń