Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5
Załącznik nr 7.1.1
Załącznik nr 7.1.2
Załącznik nr 7.1.3
Załącznik nr 7.1.4
Załącznik nr 7.1.5
Załącznik nr 7.1.6
Załącznik nr 7.2.1
Załącznik nr 7.2.2
Załącznik nr 7.2.3
Załącznik nr 7.2.4
Załącznik nr 7.3.1
Załącznik nr 7.3.2
Załącznik nr 7.3.3
Załącznik nr 7.3.4
Załącznik nr 7.3.5
Załącznik nr 7.4.1
Załącznik nr 7.4.2
Załącznik nr 7.4.3
Załącznik nr 7.4.4
Załącznik nr 7.5.1
Załącznik nr 7.5.2
Załącznik nr 7.5.3
Załącznik nr 7.5.4
Załącznik nr 7.5.5
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Dodano: 09.01.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SWZ
Załącznik nr 1 – Wzór formularza Oferty – PO ZMIANIE – wersja edytowalna
Załącznik nr 9 – Wykaz wolnych lokali – PO ZMIANIE

Dodano: 16.01.2023
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 17.01.2023
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 27.01.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załącznik nr 1

 220 wyświetleń,  2 dzisiaj