Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych oraz wewnętrznych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w mieszkaniach nr 7 i 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 139/141 w Częstochowie – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych oraz wewnętrznych etażowych instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe dwufunkcyjne w mieszkaniach nr 7 i 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 139/141 w Częstochowie

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 5 – Przedmiar robót
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany cz.I
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany cz.II
Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Dodano: 25.10.2022
Wyniki

 55 wyświetleń,  1 dzisiaj