Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie indywidualnych instalacji c.o. zasilanych z istniejących pionów instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych w mieszkaniach: nr 1, 5, 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. NMP 9 i nr 5, 7, 7A, 8, 9, 11, 14, 16, 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralna 16 w Częstochowie – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie indywidualnych instalacji c.o. zasilanych z istniejących pionów instalacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych w mieszkaniach: nr 1, 5, 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. NMP 9 i nr 5, 7, 7A, 8, 9, 11, 14, 16, 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralna 16 w Częstochowie

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 5 – Przedmiar robót
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany cz.1
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany cz.2
Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Dodano: 17.10.2022
Wyniki

 67 wyświetleń,  1 dzisiaj