Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załącznik nr 7.1.1
Załącznik nr 7.1.2
Załącznik nr 7.1.3
Załącznik nr 7.2.1
Załącznik nr 7.2.2
Załącznik nr 7.2.3
Załącznik nr 7.3.1
Załącznik nr 7.3.2
Załącznik nr 7.4.1
Załącznik nr 7.4.2
Załącznik nr 7.4.3
Załącznik nr 7.4.4
Załącznik nr 7.4.5
Załącznik nr 7.4.6
Załącznik nr 7.4.7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 20.09.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SWZ
Załącznik nr 1 – wzór formularza Oferty – PO ZMIANIE – wersja edytowalna

Dodano: 26.09.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 21.10.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 141 wyświetleń,  1 dzisiaj