Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarach działania Oddziałów Eksploatacji.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 13
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 8a, 8b, 8c, 12 i 13

Dodano: 19.10.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 10.11.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 204 wyświetleń,  1 dzisiaj