Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Krakowska 80 blok 14, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Krakowska 80 blok 14, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 21.09.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 23.09.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 05.10.2022
Informacja o wyborze oferty

 124 wyświetleń,  1 dzisiaj