Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Zagospodarowanie terenu przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego 10 w Częstochowie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zagospodarowanie terenu przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Ogińskiego 4/8 i Ogińskiego 10 w Częstochowie

Zaproszenie wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 – przedmiar robót – branża budowlana
Załącznik nr 4a – przedmiar robót – branża sanitarna
Załącznik nr 5 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Załącznik nr 6 – projekt budowlany – branża budowlana
Załącznik nr 6 – projekt budowlany – branża sanitarna

 139 wyświetleń,  1 dzisiaj