Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie – budynek ”A” – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie – budynek ”A”.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załączniki od nr 7.1. do nr 7.7
Załączniki od nr 8.1.do nr 8.4
Załączniki od nr 9.1.do nr 9.3
Załączniki od nr 9.4.do nr 9.5
Załączniki od nr 9.6.do nr 9.7
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 i 10

Dodano: 07.09.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 02.09.2022r.

Dodano: 19.09.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 26.09.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu

 380 wyświetleń,  1 dzisiaj