Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załącznik nr 7.1.1
Załącznik nr 7.1.2
Załącznik nr 7.1.3
Załącznik nr 7.2.1
Załącznik nr 7.2.2
Załącznik nr 7.2.3
Załącznik nr 7.2.4
Załącznik nr 7.3.1
Załącznik nr 7.3.2
Załącznik nr 7.4.1
Załącznik nr 7.4.2
Załącznik nr 7.4.3
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna
Załącznik nr 9 – Wykaz wolnych lokali
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 20.07.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 18.07.2022r.

Dodano: 25.07.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 26.07.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 09.08.2022
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 201 wyświetleń,  1 dzisiaj