Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Gajowa 1 w Częstochowie, stanowiącym zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Gajowa 1 w Częstochowie, stanowiącym zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 22.07.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 10.08.2022
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 83 wyświetleń,  1 dzisiaj