Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Sporządzanie dokumentacji projektowej wyburzenia komórek lokatorskich (budynków gospodarczych na działce nr ewid. 032 obr. 0308) zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 45 w Częstochowie – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Sporządzanie dokumentacji projektowej wyburzenia komórek lokatorskich (budynków gospodarczych na działce nr ewid. 032 obr. 0308) zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 45 w Częstochowie

Zaproszenie wraz z załącznikami

Dodano: 23.06.2022
Zmiana Zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy – po zmianie
Załącznik nr 3 – Wzór umowy – po zmianie

Dodano: 04.07.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 76 wyświetleń,  1 dzisiaj