Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana kotłów gazowych C.O. i C.W.U. z zamkniętą komorą spalania na kotły kondensacyjne o mocy 24 kW w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 i 9

Dodano: 04.07.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 07.07.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu

 97 wyświetleń,  1 dzisiaj