Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A” – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5
Załączniki od nr 7.1 do 7.7
Załączniki od nr 8.1 do 8.4
Załączniki od nr 9.1 do 9.7
Załącznik nr 10 – Harmonogram finansowo-rzeczowy
Załącznik nr 11 – Opinia geotechniczna

Dodano: 22.06.2022
Zmiana SWZ
Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.2022, 15.06.2022, 21.06.2022
Załącznik nr 10 – Harmonogram finansowo-rzeczowy – Po zmianie

Dodano: 28.06.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 11.07.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu

 387 wyświetleń,  1 dzisiaj