Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty i naprawy chodników oraz dróg wjazdowych – roboty brukarskie na terenach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki/Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty i naprawy chodników oraz dróg wjazdowych – roboty brukarskie na terenach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 09.06.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 10.06.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 29.06.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1,2 i 3 oraz zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 4

 170 wyświetleń,  1 dzisiaj