Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Wyniki/Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty murarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5

Dodano: 06.06.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 24.06.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 2

 102 wyświetleń,  1 dzisiaj