Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowany i zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4 i 5
Załącznik nr 7.1
Załącznik nr 7.2
Załącznik nr 7.3
Załącznik nr 7.4
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Dodano: 26.05.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 10.06.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 108 wyświetleń,  1 dzisiaj