Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Bardowskiego 22 w Częstochowie, stanowiącego zasób komunalny gminy, zarządzanego i administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5

Dodano: 25.03.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 30.03.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 09.05.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 232 wyświetleń,  1 dzisiaj