Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach TBS zlokalizowanego na działce nr 49 obręb 39, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie- budynek ”A”.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załączniki od nr 7.1. do nr 7.4
Załączniki od nr 8.1.do nr 8.4
Załączniki od nr 9.1.do nr 9.5
Załącznik nr 10
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5

Dodano: 23.03.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.03.2022r.

Dodano: 25.03.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.03.2022r., 22.03.2022r. i 21.03.2022r.
Zmiany SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 7.5. do SWZ – przedmiar robót – branża elektryczna i teletechniczna
Załącznik nr 7.6. do SWZ – przedmiar robót – instalacja sanitarna zewnętrzna
Załącznik nr 7.7. do SWZ – przedmiar robót – przyłącze kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna
Załącznik nr 9.6. do SWZ – Projekt budowlany – przyłącze wodno-kanalizacyjne
Załącznik nr 9.7. do SWZ – Projekt budowlany – przyłącze kanalizacja deszczowa
Rysunek A11 do załącznika nr 9.1. do SWZ
Rysunek A13 do załącznika nr 9.1. do SWZ
Rysunek A14 do załącznika nr 9.1. do SWZ

Dodano: 29.03.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 23.03.2022r. i 25.03.2022r

Dodano: 30.03.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 28.03.2022r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SWZ
Rysunek A13 do załącznika nr 9.1. do SWZ
Rysunek A14 do załącznika nr 9.1. do SWZ

Dodano: 01.04.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 25.03.2022r., 30.03.2022r. i 31.03.2022r.

Dodano: 05.04.2022
Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.04.2022r.
Zmiana SWZ
Załącznik nr 11 – opinia geotechniczna

Dodano: 08.04.2022
Informacje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 22.04.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu

 929 wyświetleń,  1 dzisiaj