Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 i 7

Dodano: 10.02.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 02.03.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 07.03.2022
Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 65 wyświetleń,  1 dzisiaj