Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej i balkonowej z PCV w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 i 7

Dodano: 26.01.2022
Odpowiedzi na zapytania
Załącznik nr 9 – STWiORB – w całości

Dodano: 01.02.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 03.02.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 22.02.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 73 wyświetleń,  1 dzisiaj