Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 i 7

Dodano: 17.01.2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 18.01.2022
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 02.02.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 64 wyświetleń,  1 dzisiaj