Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami
Załączniki w wersji edytowalnej – 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5 i 7

Dodano: 16.12.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 17.12.2021
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 28.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 100 wyświetleń,  1 dzisiaj