Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1 do nr 5

Dodano: 29.11.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 13.12.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 14.12.2021
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 22.12.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 89 wyświetleń,  1 dzisiaj